صدای معلم

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش :

تقابل میان ستاد، نیروهای اداری و معلمان بسیار پر خطر و پر هزینه شده است !

گروه اخبار/

شکاف ستاد و معلمان و کارکردهای سازمان نظام معلمی

احمد عابدینی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: طرح سازمان نظام معلمان، طرحی است که از مدت‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته بود، اما با پیگیری‌های آقای محمدی عضو کمیسیون آموزش و همچنین حمایت‌ها و همراهی‌هایی که بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش داشتند به نتایج مطلوب و به تدوین نهایی رسیده است.

وی افزود: نهادی مانند آموزش و پرورش برای نهادینه کردن مردم سالاری در جامعه و آموزش و مشارکت جویی در تغییر و تعیین سرنوشت خود نمی‌تواند بدون توجه به ساز و کارهای مشارکت جویی و مردم سالاری اداره شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: نهادینه کردن کار جمعی و مشارکت گروهی در آموزش و پرورش به عنوان یکی از فعالیت های حوزه تربیتی و پرورشی مورد توجه و تاکید است. 

عابدینی همچنین تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک بنیان اصلاحی و تربیتی در جامعه به دنبال نهادینه ساختن توسعه در جامعه است و امروزه ساختار فعلی آموزش و پرورش بسیار سنگین و گسترده شده لذا برای انجام بهینه وظایف باید سبکبال و تغییراتی ایجاد شود.

وی در ادامه عنوان کرد:‌ بخش عمده وظایف غیر حاکمیتی و پر هزینه‌ای که در آموزش و پرورش است بایستی به بخش های غیردولتی، تخصصی و سازمان های مردم نهاد واگذار شود تا آموزش و پرورش بتواند فرصتی برای سیاست گذاری و تعیین قوانین و مقررات داشته باشد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در همچنین تصریح کرد: به دلیل ورود به جزئیات، آموزش و پرورش نتوانسته از ماموریت اصلی خود که همان سیاست گذاری است به نحو احسن استفاده کند و از ماموریت اصلی خود باز مانده است و زیر بار سنگین مشکلات خلاص نشده است تا بتواند فرصت فکر و اندیشه بیابد. 

وی بیان کرد: جهت‌گیری در سازمان نظام معلمان این بود که چه گروهی حامل و شایستگی این رسالت را دارد که بتواند بسیاری از مسئولیت‌ها و بار سنگین بسیاری از مسائل را به دوش بکشد تا آموزش و پرورش بتواند با خیالی راحت تر و فراغ بال بسیاری از مسئولیت ها را واگذار کند که به امنیت و اعتماد متقابل بیانجامد.

عابدینی همچنین یادآور شد: دو هدفی که نظام معلمان پیگیری می‌کند شامل بخشی از وظایف غیر حاکمیتی به جمعی از معلمان نخبه، برجسته و ممتاز که واجد صلاحیت هستند و از همه مهمتر منتخب معلمان هستند انجام می شود.

وی صنفی بودن این طرح را از جمله دیگر هدف نظام معلمان خواند و عنوان کرد: به جای اینکه معلمان را در مناسبت ها کنار خیابان ها ببینیم جمعی از منتخبین از نمایندگان معلمان موضوع را پیگیری می کنند و مطالبات را به صورت رسمی و قانونی دنبال می کند. 

عابدینی بر همین اساس اضافه کرد:‌ مسائل معیشتی، حمایتی، رفاهی و مشکلاتی از این دست را به صورت قانونی و مشخص کم هزینه تر از شرایط امروز می توان به نتیجه رساند.

وی عنوان کرد:‌ ما با توجه، تاکید، پیگیری و استفاده از تجارب مشابه مانند نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و مواردی از این دست، نمایندگانی از نظام های دیگر را در طول تدوین برنامه دعوت شده و نکات مهمی با توجه به تخصص و تجربه این نظام ها مورد توجه قرار دادیم و با توجه به طراحی و تدوینی که امروزه از طرح نظام معلمان دیده می شود بدون شک طرح نظام معلمان را می توان کامل ترین نظام و سازمان طراحی شده در ایران دانست که برای تدوین  از  تجارب مهمی در دنیا بهره مند شده.

وی افزود: تایید صلاحیت حرفه ای معلمان به عنوان یک امر بین المللی امروزه در دنیا پذیرفته شده است و سازمان نظام معلمین به عنوان متولی تایید صلاحیت حرفه ای می تواند نقش مهمی را در آموزش و تقویت حرفه ای معلمان داشته باشد. 

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که امروزه در ساختار آموزش و پرورش وجود دارد تقابل میان ستاد، آموزش و نیروهای اداری و معلمان است و ما می بینیم که این تقابل بسیار پر خطر و پر هزینه شده و فاصله میان معلمان و مرزبندی هایی را به وجود آورده است که سازمان نظام معلمان این آسیب و این خلع را با توجه به طرحی که پیشنهاد داده شناسایی کرده و این مرزبندی ها را برداشته است و باعث شده که این دیوار خطرناکی که فاصله بین آموزش و بخش ستادی و اداری  به وجود آمده را کمرنگ و کمرنگ تر کند و فاصله بین این دو قشر را از میان بردارد و بگوید که همه ی ما معلم هستیم و از یک جنس، به همین خاطر ظرفیت معلمان را شناسایی کرده و با توجه به تخصصی دیدن فعالیت هایشان در حوزه آموزش و پرورش و ورود این افراد به تصمیم گیری و فعالیت ها و دخالت معلمان متخصص با توجه به فرآیند انتخابی و دموکراتیکی که وجود دارد می توان افراد را دخالت دهیم در تصمیماتی که در آموزش و پرورش وجود دارد.

وی بیان کرد: کارهای اجرایی و تعیین طرح به این شکل است که تعداد زیادی از معلمان نخبه و واجد شرایط بایستی به صورت فعال در تصمیم گیری ها دخالت کرده و صداهای مختلف و متنوع شنیده شده و با جهت دهی مناسب به نتایج مثبتی ختم شود و آن فرآیند دموکراسی خواهی سازمان نظام معلمان تحقق پیدا کرده،  به این شکل که ابتدا در مناطق متناسب با شرایط و صلاحیت حرفه ای انتخابات معلمان شکل گرفته و افراد منتخب تعدادی را برای شرکت در مجمع استانی انتخاب کرده و مجمع استانی که متشکل از منتخبین معلمان در منطقه است در استان نمایندگانی را از بین خود برای شرکت و عضویت در مجمع عالی با توجه به اهداف تعیین شده انتخاب می کنند و پیش بینی شده که 290 تا 300 نفر از کل کشور در مجمع عالی نظام معلمین عضویت داشته باشند که در بین آنها با انتخابات شورای مرکزی به عنوان رکن اصلی سازمان انتخاب و مشغول فعالیت می شوند.

عابدینی تصریح کرد: این شورای مرکزی که با ساختاری متشکل از ارکان دیگر مجمع عالی را تشکیل داده می توانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند و دبیر کل و دیگر ارکان نهایی سازمان را تعیین کنند.

عابدینی در ادامه عنوان کرد: در خصوص منابع مالی و منبع درآمدی که برای سازمان نظام معلمان پیش بینی شده در بند 4 آئین نامه سازمان با توجه به حق عضویت افراد و ظرفیت هایی که در آموزش و پرورش و معلمان وجود دارد از جمله مسائلی مثل اعتباراتی که برای آموزش معلمان، کلاسهای ضمن خدمت و دوره ها و گواهینامه های صلاحیتی که به افراد داده می شود ، پذیرفتن و اجرایی کردن این برنامه ها بخشی از منابع مالی را در کنار مواردی چون حق عضویت اعضا و فعالیت های مستقل و تخصصی تامین می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: با توجه به طرح نظام معلمان، این فرض به وجود می آید که ما به صورت قانونی و با حمایت این سازمان و نظام معلمان فرصت پیدا کنیم که نمایندگان ما در مجامع علمی و بین المللی حضور داشته باشند و در میان افراد، معلمان نخبه که دارای تفکر و اندیشه هستند را در عرصه های بین المللی ورود دهیم.

وی افزود: از دیگر اهدافی که طرح نظام معلمان دارد صیانت از جایگاه معلم و جلوگیری از ورود ضابطین قضایی به محیط آموزش و پرورش و ممانعت از هر گونه تخریب و تهدید شان و منزلت معلمان بدون طی کردن روندهای قانونی و حمایتی هستند. سازمان نظام معلمین می تواند حمایت و همراهی خود را با معلمانی که نیازمند به پشتیبانی مالی و قضایی هستند با گرفتن وکیل و همچنین حمایت از خانواده فرهنگیانی که در اثر مشکلات مختلف حضور سرپرست فرهنگی خود را  کم رنگ می بینند مورد توجه و تاکید نظام معلمان خواهد گرفت. 

عابدینی خاطرنشان کرد: سازمان به هیچ عنوان سیاسی نیست و به دنبال کسب قدرت و مسائل سیاسی نیست و یک پدیده ای ورای مسائل سیاسی و آسیب هایی است که امروزه دامنگیر مسائل آموزش و پرورش را گرفته است. 

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خاتمه یادآور شد: بند 3 وظایف مشارکت در آیین نامه، بخشنامه، لایحه می تواند از حقوق معلمان دفاع کند یعنی سازمان نظام معلمان که متشکل از معلمان و منتخبین معلمان بوده می توانند در تدوین و اجرایی شدن آیین نامه ها، بخشنامه ها و لوایح همراهی لازم را داشته باشند. در نتیجه معلمان در تدوین لوایح و بخشنامه ها حضورشان بسیار پر رنگ بوده بنابراین در اجرا و انجامش نیز با انگیزه بیشتری فعالیت خواهند کرد.

خبرگزاری فارس

انتهای پیام/

شکاف ستاد و معلمان و کارکردهای سازمان نظام معلمی

دوشنبه, 14 مرداد 1398 21:31 خوانده شده: 616 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -1 --
دبیر مهربان 1398/05/15 - 06:35
انشاا...رتبه بندی عادلانه و منصفانه و سازمان نطام معلمی هرچه زودتر اجرایی شوند
هرچند اخیرا گفته شده از مهر رتبه بندی بدلی و اصلاح حقوق ها اجرا میشه نه رتبه بندی واقعی
راستی این درسته که از بودجه رتبه بندی که برا معلم و دبیر اختصاص داره کم کنند و به نیروهای ادارات که سر کلاس نمیرن هم اختصاص بدهند؟
پاسخ + +3 -3 --
ناشناس 1398/05/15 - 10:10
حالم از معلمی بهم میخوره
پاسخ + +4 0 --
دبیر 1398/05/15 - 11:13
تا زمانی که 200 تا 300 هزار نفر نیروی اداری و ستادی در آموزش و پرورش وجود دارد که هیچ سودی برای این وزارتخانه ندارند و بخش زیادی از بودجه را به خود اختصاص می دهند وضع بر همین منوال خواهد بود.
پاسخ + +3 0 --
دبیر مهربان 1398/05/15 - 13:52
صف و ستاد دو روی دوسکه هستند یا دوروی یک سکه؟!
پاسخ + 0 0 --
معلم 1398/05/18 - 09:52
در منطقه ۱۵ تهران که مقطع ابتدایی برای ابلاغ معلمان را خیلی اذیت می کند. این نمونه ای از لطف ستاد به معلمان.
پاسخ + +3 0 --
دبیرخراسانی 1398/05/15 - 21:59
با این خصوصیت هایی که بر شمردید؛معایب چنین نظامی از محاسن آن بیشتر می شود.
پاسخ + +2 0 --
دکتر معلم 1398/05/16 - 07:45
رتبه بندی فقط باید به آموزشی ها اختصاص پیدا کند نه به اداری های مفت خور از زیر کار درو.
پاسخ + 0 0 --
مهریان 1398/05/27 - 00:19
اگر قراره از معلمان ازمونهایی تحت عناوین صلاحیت های معلمی بگیرند باید از اداری ها هم گرفته شود. البته با نظارت بیشتر اونهم توسط بالاتریها. اصلا چند نفر اونها ایین نامه ها و... را می دانند و روش تدریس و مهم تر از همه کلاسداری و طرح درس و سناریو نویسی و.....

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور